wtorek, 24 marca 2015

Festiwal dobrych ofert marcowych


W ostatnim artykule zebrałem cztery oferty jakie pojawiły się w ciągu jednego tygodnia na PP3. Kolejny tydzień przyniósł opis kolejnych czterech ofert. Bliższa ich analiza pozwala stwierdzić, że są to ciekawsze papiery od zebranych w poprzednim wpisie.

Powodem jest rzecz jasna przede wszystkim czas trwania. Inwestorzy różnie wartościują parametry obligacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że hierarchia parametrów zmienia się wraz z doświadczeniem.

Początkujący zwracają dużą uwagę na zabezpieczenie, przenosząc jakby doświadczenia z lokat, gdzie gwarancja BFG dawała duże poczucie bezpieczeństwa. Zaawansowani, którzy poznali już nieco rynek, nieco inaczej wartościują parametry.

niedziela, 15 marca 2015

Obligacje w praktyce okiem świadomego inwestora


W tym tygodniu na PP3 zaprezentowałem kilka ofert obligacji, jakie pojawiły się ostatnio na rynku. Wielokrotnie powtarzałem, że obligacje wiążą się z ryzykiem i jest to propozycja dla ludzi świadomych tego faktu, którzy wymagają czegoś więcej aniżeli 3% na lokacie.

Na forach internetowych ludzie lubią wytykać spółki, które upadły i nie zwróciły obligatariuszom środków. Rok 2015 to bez wątpienia rok wielkiego testu dla spółek. W 2013 roku wyemitowano wiele obligacji o typowej dwuletniej zapadalności. W tym roku czeka je wykup, warto więc przyglądać się jak to będzie wyglądać.

Dla ludzi zainteresowanych tematem wato polecić artykuł o wykupach na 2015 rok. Znajdziecie tam dużo ciekawych informacji na temat wszystkich spółek i ich kondycji finansowej oraz przewidywanych problemach.

poniedziałek, 2 marca 2015

Moda na dogrywki


Kłopoty eKancelarii są przestrogą dla obligatariuszy by z pewną rezerwą podchodzić do kwestia mody na branże. Dwa lata temu była moda na windykatorów, tak jak dziś jest moda na firmy pożyczkowe. 

Jak się okazało, mój zakup papierów eKancelarii był dość szczęśliwy. Była to ostatnia seria wykupiona w terminie, gdyż w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy spółka nie wykupiła papierów. I od tej pory nie może już używać hasła wszystkie obligacje zostały wykupione w terminie, które wciąż możemy znaleźć na ich stronie.

Nie oznacza to jeszcze klęski dla posiadaczy tych papierów. Spółka jeszcze nie ogłosiła upadłości, pojawiła się na równi pochyłej i jej zadaniem jest wyjść teraz na prostą. Innymi słowy powinna jak najszybciej spłacić zaległości.