środa, 22 maja 2013

Oferta obligacji spółki z branży logistycznej


W kwietniu gdy mieliśmy prawdziwy wysyp ofert okazało się jednak, że kilka emisji nie zostało zakończonych powodzeniem. Klienci jak widać coraz uważniej przyglądają się spółkom i dokonują ostrożnej selekcji w wyniku czego tylko najlepsze i najciekawsze firmy mogą liczyć na uwagę.

W maju ofert jest zdecydowanie mniej a uwagę zwraca oferta spółki działającej w branży logistycznej. Do tej pory nie prezentowałem spółek z tej ciekawej branży jest więc możliwość tworzenia dobrej dywersyfikacji portfela. Artykuł prezentowałem już na PP2 ale jak zwykle niknie on już pośród nowych codziennie aktualizowanych.

Wróćmy zatem do krótkiego omówienia samej spółki. Dostarcza ona klientom innowacyjne systemy, które optymalizują procesy logistyczne poprzez automatyzację. Nawiązywanie współpracy z kontrahentami odbywa się w trzech etapach, które przedstawia poniższy rysunek.

niedziela, 5 maja 2013

Zdolność do obsługi zadłużenia czyli ocena ryzyka inwestycji


Omówiony w poprzednim odcinku wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem to za mało by ocenić emitenta. W końcu obligacje to nie akcje, które są bezterminowe. Obligacje wymagają zatem nie tylko płatności odsetek ale także swój termin zapadalności więc na koniec spółka musi oddać nie tylko kolejne odsetki ale i całość zainwestowanego kapitału.


Po drugie jak już wspominałem zwykle spółka nie poprzestaje na jednej emisji obligacji, lecz wypuszcza kolejne serie oznaczane zwykle kolejnymi literami alfabetu bądź kombinacjami typu AA, AB, AC itd. Dzięki temu może na przykład spłacać dawne emisje nowymi ale nie rozwiązuje to problemu wypłacalności.

Co więcej spółka może mieć nie tylko zobowiązania wobec obligatariuszy. Firma może mieć także zaciągnięte kredyty, które musi spłacać według harmonogramu. Mało tego dodatkowo firma może także leasingować składniki majątku co także wiąże się z płatnościami. Wniosek prosty potrzebny jest bardziej ogólny wskaźnik.