poniedziałek, 10 lutego 2014

Ciekawa oferta obligacji korporacyjnych z branży private equity


Najnowszy ranking lokat na luty, spotkał się z dość ostrą polemiką co do sensowności zestawienia. Widać już frustrację beznadziejnym oprocentowaniem oferowanym przez banki, bowiem zamiast przynajmniej stać w miejscu ciągle mamy widoczne obniżki.

Niestety nic nie zapowiada jakichkolwiek zmian. Różnica w zyskach między lokatami a obligacjami rośnie zatem z miesiąca na miesiąc, chociaż różnic z punktu widzenia ich posiadacza nie ma praktycznie żadnych. Oczywiście zasadnicza różnica tkwi w ryzyku, ale tutaj trzeba po prostu zbadać spółkę, której zamierzamy zaufać i partycypować w dobrych zyskach.

Ciekawych ofert obligacji na szczęście nie brakuje.W chwili obecnej mamy bardzo ciekawą ofertę spółki będącej funduszem typu private equity i venture capital. Co to oznacza?