sobota, 20 czerwca 2015

8,70% na nowych obligacjach serii L3 spółki Mikrokasa


Omówiona w poprzednim artykule oferta obligacji firmy pożyczkowej już się zakończyła. Tym razem nie przedłużono zapisów, gdyż malutkie spółki pozyskują zaledwie kwoty na trzysta tysięcy złotych. W końcu dopiero się rozwijają.

Na nieco innym etapie rozwoju jest Mikrokasa, tutaj bowiem apetyt na kapitał jest znacznie większy. Tutaj trzeba dopisać jedno zero, a więc emisja sięga trzech milionów. Dla mnie to zresztą ewenement wśród emitentów, gdyż to jedyna firma, której jak dotąd obligacje kupiłem dwa razy.

Wyniki jakie osiąga Mikrokasa mówią przecież same za siebie. Jeśli porównamy 2014 rok z poprzednim, przychody ze sprzedaży wzrosły o 261%, zaś zysk netto aż o 411%. Wartość portfela udzielonych pożyczek wzrosła o 120%, a więc są całkiem imponujące.