sobota, 16 marca 2013

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem czyli dlaczego krawat musi być luźny


W poprzednim artykule omawiałem rolę wskaźników. Jak mówi sama nazwa mają one wskazać inwestorowi jak firma w którą zainwestował on swoją kasę stoi finansowo. Innymi słowy ma ona poinformować czy firma jest w stanie spełnić oczekiwania czyli płacić okresowo za odsetki a na koniec umowy zwrócić dług.

Przy pierwszym spotkaniu z analizą wskaźnikową może się człowiekowi zakręcić w głowie od ich ilości. Podręczniki podają zwykle długą i suchą ich wyliczankę podając nazwę, wzór i kilka słów wyjaśnień. Kolejną nazwę kolejny wzór i kolejne kilka zaledwie słów.

Nie mam zamiaru wymieniać tu wszystkich. Aby jakoś je ogarnąć warto ograniczyć się na początek do tych, które wydają się najważniejsze dla obligatariuszy. A z punktu widzenia obligacji najbardziej ciekawe są wskaźniki zdolności obsługi zadłużenia.